Daily Archives: 2009-05-22

Kampeon Ng Pagibig: DTNL o TNL?

Ang inyong lingkod ngayon ay nagtataka.. Parang napaka-brutal naman manghusga ni HayMen. Walang basihan ang manifesto niya ukol sa pagiging Tunay na Lalaki. Ngayon ako nagtataka kung dapat ko bang ipagpilitan ang sarili ko para pumasok lang sa criteria ng kanilang manifesto..

Tignan nga natin..

Continue reading