Daily Archives: 2010-02-05

Blogger’s Block

Sure ako na nae-experience mo rin ito. Ito ang counter part ng Writer’s block para sa mga bloggers. Since blogger ako, may karapatan akong mag define kung ano ang ibig sabihin nito. Dahil ito ang nae-experience ko ngayon, ito na lang ang magiging topic ko.

Ang Blogger’s block ay isang pangyayari sa buhay ng blogger kung saan ay hindi siya nakapagsusulat sa kanyang blog kahit na meron siyang oras na gawin ito. Meron akong tatlong klase ng Blogger’s Block na ishe-share sa inyo ngayon: Continue reading