Defining Blog ep1

Minsan na akong na-Dare ng Barrio Siete dot com tungkol sa aking pananaw tungkol sa blogging. Dati kasi, ang alam ko lang sa blogging ay ang pagsusulat ng kung ano ang meron tungkol sa iyo. Ito ang pag evolve ng “dear diary,” to “dear blog,” Isang move from pen and paper to keyboard and computer.

Ang hindi ko alam, gaya ng lahat ng bagay na nagbabago, ang blogging ay nag evolve na rin mula sa pagiging personal patungo sa pagiging political, social, at economical. Ngayon mo makikita, at malamang ay mari-research na rin sa internet, ang iba’t ibang klase ng blog. Marami na ang nag-attempt sa pag-define ng blog. Makikita dito ang isang medyo extensive research tungkol sa mga blog ngayon. Malamang, ginamit ito bilang paper para sa school.

Ang mga bloggers gaya nito, nito, at nito, ay may kanya kanyang ring kuru-kuro tungkol sa mga pagkakaiba ng mga blog. At siyempre pa, ang pinaka madaling source ng information ngayon na Wikipedia, ay may masasabi rin tungkol diyan.

Meron na ngang sariling award giving body para sa mga blog e. Tignan mo here.

Ikaw ba? Ano ba para sa iyo ang Blog?

0 responses to “Defining Blog ep1

  1. hi jp!.
    im with you; ang blog p rin ang medium para maisulat ang ating everyday happenings. Blog = Dear Diary.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *