Daily Archives: 2010-08-09

Blue Rose

“Magkano po ang long stem?”

“Long stem po?”

“Oo, pag isang piraso?”

“bente po.”

“Pag isang dosena.”

“isandaan po sa isandosena.” Continue reading