Daily Archives: 2010-08-10

Junville's Thanksgiving party

Bago na ang landas na tinatahak ni Junville. Hindi na namin siya kasama sa trabaho ngayon. Mas maganda at mas maayos na raw ang buhay niya. Kaya nag-imbita siya ng isang maliit na salu-salo.

Noon July pa ang birthday ni Junville. At dahil hindi siya nanlibre noon, ngayon niya naisipan na bumawi sa amin. Ang mini event/reunion na ito ay isang malaking “cheers” para sa kanya. Continue reading