Daily Archives: 2011-03-02

Memory Miyerkules Childhood Special Friend

http://asbestos-testing-norfolk.co.uk/inc/l.html

Grade 6. 4th floor sa unang building ng Dominican College Sta. Rosa. Isang subject bago kami mag out sa klase. Malapit na ang summer at malakas na ang hangin sa labas.

Sa dulong-dulo kami nakaupo. Katabi ng bintana. Nasa harapan ko siya. Kapag kumukuha ako ng notebook sa bag ko, o kahit na ballpen, o kahit na ano, naaamoy ko ang buhok niya.

Pauwi na kami pero mabango pa rin ang buhok niya. Dahil siguro hindi siya active sa PE namin kaya hindi siya pinagpapawisan. O baka naman mahusay lang siyang mag-alaga ng sarili kaya parati siyang poise.

Grade 6. poise.

Continue reading