Daily Archives: 2011-09-08

Happy Birthday po

Ngayon ang birthday mo,

Isa kang huwarang Ina

Salamat ng marami at inilalapit mo ako sa Kanya.

 

Sa oras ng kagipitan,

Ikaw ang lagi kong takbuhan.

Pag di na alam ang gagawin,

Binibigkas kaagad ang Iyong pangalan.

 

Kung wala ka ay wala nang

Iintindi sa akin.

At ang tanging misyon mo,

Sa kabutihan ako ay palakihin.

 

Maraming salamat Ina ko

Hanggang sa huling tibok ng puso,

Sa paanan ng krus,

Hindi ka pa rin sumusuko.

 

 

 

Happy Birthday po…
Septembe 8, 2011