Dello, Nagpatanggal Ng Bangs Para Sa ISABUHAY TOURNAMENT. Tignan Kung Pano Niya Lampasuhin Si Sak Maestro

#BangagNaSiSak
#CongratsDello
#TamaNaSigaw

dello

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *