Daily Archives: 2017-03-31

Bakit Tayo Binibitawan?

Simple lang ang tanong ni Soprano One┬ángayong March 31, 2017 – 4:29pm. Bakit tayo binibitawan? Hindi ko alam kung anong nakain nito, kung nagjo-joke ba siya, o may napakinggan na naman na kakaibang story sa radyo.

Couple Holding Hands

Couple Holding Hands

Which brings me to answer, bakit nga ba tayo binibitawan? Maraming posibleng sagot. Eto lang mga naisip ko: Continue reading