Tag Archives: Cabooze

Put Piso in my Shot

Put Piso in my Shot (game ng mga lasing)

Objective:

Iwasan na mahulog ang piso sa loob ng baso sa pamamagitan ng strategic na pagsunog sa tissue na pinapatungan nito.

Materials: Continue reading

Cabooze on Tin's bday

Nagbirthday si Tin sa bar ng kuya niya sa may BF Homes. Ang 1-month old na Cabooze.

Continue reading