Tag Archives: Visit Ozamiz

What Ozamiz City Needs

#VisitOzamiz #OzamizCity

I have been to Ozamiz for half a dozen times already. Back in 2010-2013, pabalik-balik ako doon because then, my howe, grew up there. Andun ako kapag birthday ng mama o ng papa niya. We stay at an average of 7 days. Sulit talaga ang bakasyon.

There were a few improvements here and there but not very fast. I guess, the talent and skills of the people of Ozamiz are not very much utilized. Yung mga graduates ng Lasalle Ozamiz at Misamis University, hindi nags-stay dun para palaguin ang lugar. Isa lang yan sa mga kahinaan ng Ozamiz ngayon.

With sister Mary of Carmelite - Ozamiz

With sister Mary of Carmelite – Ozamiz

Continue reading