Tag Archives: zomato

Hindi Ibig Sabihin Na Kesyo Paborito Ko Ang Kare-kare, Kakainin Ko Na Ang Lahat Ng Kare-kare Na Ihain Sa Akin. Nauumay Din Ako

#getsmo?
#karekare
#zomato

karekarespecial

karekare special

Para Matuto Magluto Ng Kare-Kare, tumingin DITO.
P
ara Malaman Kung San May Kare-Kare, Tignan sa Zomato (Happy 7 Years old).